Central Europe Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism

Antiliberální obrat ve střední Evropě vzbudil živou odbornou diskusi, k níž chce tato kniha přispět novou perspektivou. Nedávný nárůst neliberálních politických tendencí je často připisován tomu, že v důsledku nedokončené transformace liberalismus ve Střední Evropě slabě zakořenil, nebo tomu, že se populisté obracejí proti svým někdejším učitelům ze Západu. Autoři této knihy namísto těchto vysvětlení rozpracovávají prisma kulturních válek, které umožňuje neoddělovat střední Evropu od globálních trendů, a zároveň sledovat specifika jejího vývoje zejména po vstupu do Evropské unie. Všechny středoevropské země prošly po uprchlické krizi v roce 2015 (a některé dokonce ještě dříve) momenty značné polarizace. Konflikty o hodnoty, symboly a společenské normy poznamenaly všechny středoevropské země v 21. století nápadně podobným způsobem. Kulturní spory, jež se artikulují kolem témat, jako jsou identita, gender, suverenita a globalizace, do jisté míry vytěsnily nebo přepsaly starší socioekonomické štěpení pravice a levice. V některých státech jsou polarizující spory spojeny se nástupem národního konzervativismu, s náboženstvím nebo s traumaty z minulosti, v jiných má nacionalismus a obrana „normálního světa“ vágnější podobu. Kniha se zabývá kulturní politikou v široce pojaté střední Evropě, v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Rakousku a Chorvatsku, analyzuje různé formy kulturních válek po roce 2010 a zkoumá jejich politickou logiku.

The anti-liberal turn in Central Europe aroused a lively scholarly discussion to which this book wishes to contribute by providing a novel perspective. The recent illiberal upsurge is often ascribed to weakly rooted liberalism in the context of an unfinished transition, or, conversely, to the completion of the transition process in which populists turn against their erstwhile mentors from the West. Without separating Central Europe from global trends, the authors of this book look at a change in the political dynamics of post-accession Central Europe through the prism of the culture wars. Conflicts over values, symbols and social norms have marked the 2010s in strikingly similar ways across Central Europe. To some extent they replace the older, socioeconomic right versus left cleavage, and, at the same time, they highlight topics like gender, identity, sovereignty and globalization. Every Central European country has undergone deeply polarizing episodes in the aftermath of the 2015 refugee crisis, and some even before. In certain nations, these are linked to a strong national-conservative project, to religion or to traumas of the past, but there is no simple pattern. The book studies culturalized politics in a broadly conceived Central Europe – Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Croatia – and shows the various forms that culture wars have taken in the 2010s as well as their underlying logic.

Koupit v e-shopu