Continuity, Discontinuity and Change. Case studies from the New Kingdom to the Ptolemaic and Roman Era

The volume focuses on different methods and strategies employed by individuals and/or communities when confronted with major changes in society and its reflection in the material culture. The first part concentrates on developments and transformations observable in New Kingdom private tombs commissioned by non-royal individuals in the three main cemeteries of the time – Amarna, Thebes and Saqqara – during the period immediately before, during and after the “Amarna age”. The second part of the volume centres on various strategies of adaptation and modification, as reflected on the level of the priesthoods and the design of the temple program (architecture, text and image) during the Ptolemaic and Roman period.

Svazek se zaměřuje na různé metody a strategie používané jednotlivci a/nebo komunitami při konfrontaci se zásadními společenskými změnami a jejich odraz v materiální kultuře. První část se soustředí na vývoj a proměny pozorovatelné v soukromých hrobkách Nové říše, které budovali nekrálovští jednotlivci na třech hlavních pohřebištích té doby – v Amarně, Thébách a Sakkáře – v období těsně před, během a po „amarnském období“. Druhá část svazku se soustředí na různé strategie adaptace a modifikace, které se odrážejí na úrovni kněžstva a návrhu chrámového programu (architektura, text a reliéf) v Ptolemaiovské a Římské době.

 

Koupit v e-shopu