Cena Jana Palacha pro Lukáše Veverku (Mezi sjezdy a tanečními)

Děkanka FF UK Eva Lehečková 21. dubna 2022 na zasedání Vědecké rady FF UK udělila Cenu Jana Palacha také za vynikající, knižně vydanou bakalářskou práci „Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějin kulturních domů“ studentu dějin umění Lukáši Veverkovi.
Fakultní cena se každoročně uděluje studentům a absolventům mj. za vynikající samostatnou publikační činnost, mimořádný vědecký přínos, výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty. Dalšími laureáty jsou letos autoři Podcast Balast Filip Liška a Ondřej Černý.
Lukáš Veverka cenu získal za knižní vydání své bakalářské práce, monografie Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějiny kulturníchch domů. Svým tématem i záběrem jde o výjimečný počin, který „zdaleka přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci,“ popisuje vedoucí práce docent Richard Biegel z Ústav pro dějiny umění FF UK. Publikace navíc patří k nejúspěšnějším titulům Vydavatelství FF UK za rok 2021.
Rozhovor s autorem, který poskytl o knize stanici Český rozhlas Vltava, si mlžete poslechnout ze záznamu na webu: https://vltava.rozhlas.cz/lide-uz-nevidi-v-cem-kulturni-domy-mely-byt-hodnotne-jejich-historii-i-8539565