Rozhovor s Janem Honem o knize „Někdy dojde k zvláštním věcem…“ (Český rozhlas)

Jaké bylo vnímání lásky a sexuality ve středověku? Nové pohledy nabízí kniha Někdy dojde k zvláštním věcem…V podtitulu knihy se dozvíme, že texty hovoří o strastech dvorské lásky. Nutno dodat, že také boří rigidní představy člověka jednadvacátého století o zobrazení lásky ve středověké literatuře. Nejde však ani o momentky ze života tehdejší šlechty, ani o morality o nástrahách lásky.V příbězích se setkáme s rytířem, kterého záludná milenka přesvědčí, že by byl mnohem přitažlivější, kdyby se zbavil svého přirození, či s mužem, který vezme doslovně výrok, že jeho srdce patří jeho milé. V jiném příběhu se pak nevěrná manželka pokouší přemluvit svého muže k homosexuálnímu styku.Kniha je tak další položkou v rozsáhlém bádání o středověku, jeho literatuře i každodennosti, která nám pomáhá získat plastičtější představu o dávno zmizelém věku, jehož obraz byl po staletí účelově přetvářen.

O knize Někdy dojde k zvláštním věcem… hovoří Petr Šmíd s germanistou a literárním komparatistou Janem Honem.

Celý pořad k poslechu:

https://vltava.rozhlas.cz/jake-bylo-vnimani-lasky-a-sexuality-ve-stredoveku-nove-pohledy-nabizi-kniha-8976000