Anna Boučková získala ocenění za knihu A ten chrám jste vy

Za monografii A ten chrám jste vy vydanou Vydavatelstvím FFUK v roce 2023 obdržela na konci května její autorka Anna Boučková Cenu Josefa Krásy. Cenu uděluje Uměleckohistorická společnost od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v oboru dějin umění.
Monografie absolventky Ústavu pro dějiny umění Anny Boučkové s podtitulem Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické vychází z obhájené diplomové práce a vyšla ve fakultní edici Mnemosyne. Ukazuje, že Českobratrská církev evangelická, obecně považovaná za striktního odpůrce vizuálních zobrazení a estetizace prostoru, disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení, která však v mnohých případech zůstávají skryta za zdmi navenek civilně působících staveb. Jejím cílem je tedy otevřít toto téma a prostřednictvím příběhů jednotlivých projektů, architektonických i teoretických vizí a případových studií přiblížit českobratrské interiérové realizace od roku 1989 do současnosti. Součástí knihy je ovšem i popis historického vývoje tohoto specifického stavebního typu a rozsáhlá obrazová příloha.
„Jsem přesvědčen, že nesporná kvalita práce Anny Boučkové je dána nejen talentem a pílí autorky, ale také jejím osobním a v nejlepším slova smyslu „prožitým“ vztahem k tomuto silnému tématu. Její systematický zájem, provázený nejen zvídavostí, ale také mimořádnou pokorou, ji dovedl nejen ke komplexnímu poznání sakrálního prostoru, ale také ke snaze přispět k jeho smysluplnému v rozvoji rámci synodní rady českobratrské evangelické církve. Toto autentické propojení uměnovědného poznání s reálnou praxí je mimořádně důležité a cenné: lze jej také – mimo jiné – označit za příkladné naplnění odpovědnosti, kterou jako historici umění vůči zkoumaným tématům a společnosti jako takové vlastně máme.“
(Richard Biegel – Laudatio k udělení ceny)
Kandidáty na Cenu Josefa Krásy, pojmenované podle významného českého historika středověkého umění a vysokoškolského pedagoga, navrhují členové UHS, o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Mezi dosavadními laureáty ceny najdeme např. Marii Rakušanovou, Martinu Pachmanovou, Jiřího Fajta, Lenku Bydžovskou či Jana Royta.
Foto autorky: Martin Hundák