Neokonfucián Jokoi Šónan se ve Třech otázkách správy země z roku 1860 obšírně vyjadřuje ke třem stěžejním dobovým tématům, a to sociálně-hospodářské situaci Japonska, zahraniční hrozbě a etické rovině vazalských vztahů mezi řadovými samuraji a knížaty v době Tokugawa.

Více informací