Tato kniha čtenářům předkládá vůbec první české překlady žánru islandských „ság o současnosti“, doplněné o kulturně-historický úvod a studii zaměřenou na vztah mezi dějinnými událostmi na Islandu, jeho kulturní pamětí a narativními prameny.

Více informací