Monografie Things and Thoughts Jana Kysely (Ústav pro klasickou archeologii FF UK) představuje vůbec první samostatnou podrobnou studii kontaktů mezi Střední Evropou a Středomořím v období 4.-1. století př. Kr.

Více informací