Monografie Martiny Bezouškové souhrnně zpracovává dosud málo probádané téma novobarokního sochařství.

Více informací