Kniha Anny Schubertové rekapituluje a kriticky zhodnocuje radikální teorie pojmu autora v literární vědě a navrhuje alternativní modely interpretace založené na teoriích identity Judith Butlerové, Pierra Bourdieua či interpretační metodě Jérôma Meizoze.

Více informací