Islámská čítanka získala ocenění za nejlepší učebnici UK ve společenskovědních a humanitních oborech. Publikace kolektivu Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. (eds.) vyšla v roce 2020 edici Varia.

Více informací