Po své christianizaci v 10. až 12. století staří Seveřané vytvořili celou řadu literárních děl s křesťanskou tematikou. Z literárního hlediska se často jedná o podivuhodná díla, v nichž se střetávají a prolínají křesťanské a tradičně severské látky a motivy. Rozsáhlý výbor demonstruje bohatství čtyř staletí staroseverské křesťanské literatury.

Více informací