Tradiční festival malých nakladatelů a knihkupectví s doprovodným programem. Přijďte si vybrat knihu od FF UK, NFA, wo-men, OIKOYMENH, Rubato, Revolver Revue, NAMU, Nová Beseda, Knihkupectví Ostrov a dalších.

Více informací