Kniha představuje velmi produktivní (a v Čechách prakticky neznámý) žánr středohornoněmeckých veršovaných novel, kvetoucí mezi 13. a 15. stoletím. Překlady vedle kontextových studií doprovází ojedinělý soubor bizarních středověkých obrazů, včetně těch obscénních.

Více informací