Dvě nové cvičebnice obsahující řadu poslechových cvičení s nácvikem artikulace: Jitka Veroňková – Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince; Zdena Palková a Jitka Veroňková – Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Více informací