Kniha lingvisty Michala Hořejšího „Politika lesa“ na základě novinových článků z let 1991–2010 a na pozadí analýzy šumavských textů spisovatele Karla Klostermanna pomáhá pochopit nejen limity společenské dohody o „ponechání přírody přírodě“, ale především to, jakou roli sehrála debata o NP Šumava v ustavování českého politického populismu.

Více informací