Filozofická fakulta Univerzity Karlovy u příležitosti vydání sborníku „Krajiny jazyka: kolegové a žáci Martinovi Hilskému k 80. narozeninám“ pořádá setkání s prof. Martinem Hilským. Promluví rektorka UK prof. Milena Králíčková, děkanka FF UK Eva Lehečková, Ph.D., prof. Ondřej Pilný a další hosté. Akce se koná 3. 5. v 19 hodin v prostorách kampusu Hybernská.

Více informací