Jiří Němec (1932‒2001) patřil od konce padesátých do první poloviny osmdesátých let k nejvýraznějším postavám kulturního a intelektuálního života k organizátorům Charty 77 a prvním členům VONS. Překladatelskou a redakční činností zprostředkovával aktuální i do té doby v Československu neznámá filozofická a teologická díla. Autorovu kompletní bibliografii připravil k vydání Robert Krumphanzl.

Více informací