Monografie Anny Boučkové ukazuje, že Českobratrská církev evangelická disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení často skrytými za zdmi navenek civilně působících staveb. Prostřednictvím příběhů jednotlivých projektů, architektonických i teoretických vizí a případových studií přibližuje českobratrské interiérové realizace od roku 1989 do současnosti.

Více informací