Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

BORIS MOSKOVIĆ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-711-1

ISBN 978-80-7308-815-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 283 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Monografie se soustřeďuje na hlavní politické a společenské tendence v Chorvatsku na sklonku posttitoistické éry. Předmětem analýzy je nejen charakteristika názorové a ideové profilace chorvatské komunistické elity na pozadí eskalující jugoslávské krize, ale i analýza stěžejních stanovisek a veřejných aktivit hlavních předáků rodící se chorvatské opoziční scény. Hlavní důraz je kladen na vnímání národnostní a státoprávní problematiky ze strany těchto dvou pólů chorvatské politiky, a to nejen v rámci samotného Chorvatska, ale i s přihlédnutím k jejich reflexi složitého multietnického charakteru jugoslávské federace. Výklad je zařazen do kontextu dramatického vývoje na tehdejší jugoslávské politické a společenské scéně. Bez podrobného výzkumu tohoto časově krátkého, ale nesmírně turbulentního období moderních chorvatských dějin není možné pochopit okolnosti vedoucí nejen k vyhlášení nezávislosti Chorvatska, ale i k vypuknutí ozbrojeného střetu na jeho území.

Ukázka: