Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

Rozebráno

ZLATA ČERNÁ – OLGA LOMOVÁ (eds.)

Vydavatel: Masarykova univerzita / FF UK Praha / Moravské zemské muzeum 2010

ISBN 978-80-210-4942-0 (MU), 978-80-7308-277-2 (FF UK), 978-80-7028-357-8 (MZM)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 202 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 297,- Kč

Obálka a grafická úprava: Eva Lufferová

Tiskárna: Expodata-Didot, s.r.o.

 

Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají o čínské filozofii a náboženství, medicíně, uspořádání domu a o řemeslech, jako je výroba porcelánu, hedvábí a papíru, jimiž se Čína proslavila. Na první pohled překvapivé propojení témat z nové perspektivy ukazuje, co tvořilo základy čínské kultury a jak se náboženství a fi lozofie promítaly do každodenního života. V obsáhlé stati věnované symbolice výzdoby na výrobcích čínských řemesel se otevírá čtenářům bohatý a propracovaný systém významů skrývajících se pod povrchem zdánlivě jen ozdobných motivů a nejlépe tak dokumentuje úzké propojení různých vrstev a aspektů čínské kultury.

 

Ohlasy v médiích:

Rozhovor se Zlatou Černou (CRI, 4. 2. 2010)

Ukázka z knihy (Portalknihy.cz)