Tanec mezi hroby. Antologie moderní čínské povídky

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-912-2

ISBN 978-80-7308-913-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 129 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 195,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s r. o., Praha

 

Výbor Tanec mezi hroby představuje čínskou povídku 20. a 30. let 20. století. Povídky vznikaly v době, která byla v mnoha ohledech přelomová. Čínská společnost procházela hlubokou proměnou, stará pravidla a tradiční zvyky se střetávaly s novými idejemi a představami. Také literatura tohoto období byla do značné míry odpovědí na nástup modernity. Rozmanitost takové reakce dobře reprezentují dva svébytné literární proudy, povídky z venkovského prostředí a povídky tematizující prostředí velkoměsta. Tyto povídky, z nichž žádná nebyla dosud přeložena do češtiny (některé jsou dokonce prvním překladem do cizího jazyka vůbec), zobrazují zcela odlišné světy. Povídky z venkovského prostředí, kde staré jen neochotně ustupuje novému, tvoří první polovinu výboru. Vznikaly převážně během 20. let a zaměřovaly se na širokou paletu aspektů tradiční venkovské společnosti. O něco později vznikaly povídky zacílené na svět města. Druhou část antologie takto tvoří povídky ztvárňující překotně se modernizující společnost dobové Šanghaje v její kráse i ošklivosti.

Ohlasy v médiích:

Zrod nové Číny očima osmi autorů (iLiteratura, 30. 8. 2019)

Ukázka: