Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

JOSEF HRDLIČKA – MARTIN PŠENIČKA – ALENA SNELLING (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-973-3 (print)

ISBN 978-80-7308-974-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Rozsah: 456 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 540,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Nejrůznější věci nás obklopují po celý život, i když je často ani nevnímáme. Také proto je Jiří Wolker nazval „mlčenlivými soudruhy“. Podobně je tomu s věcmi v básních: v poezii jsou přítomné od jejích počátků, ne vždy jim však věnujeme velkou pozornost. Předkládaná kniha se snaží mapovat tuto přítomnost věcí v básních od antiky a slavného Achilleova štítu v Homérově Iliadě přes čínskou poezii a básně německého osvícenství, básníky jako R. M. Rilke, Francis Ponge nebo W. C. Williams, kteří podstatně ovlivnili obraz věcí v básních během 20. a 21. století, až po koncept hyperobjektů u Paula Muldoona. Kniha se věnuje také polským či ruským autorům a připomíná toto téma v české básnické tradici od programových básní Jiřího Wolkera až po český poválečný surrealismus. Detailně představuje strategie a postupy, jimiž básníci věci evokují, ať už jde o antickou „ekfrasis“, moderní pojetí popisu, „objektivní lyriku“ nebo vizuální básně.