Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930)

Koupit v e-shopu

EVA JELÍNKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-305-2

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 405 stran

Jazyk: český (resumé německy)

Doporučená cena: 370,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Práce Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a hodnoceno, kteří z německých expresionistů si našli cestu do české kultury v podobě časopiseckých či knižních překladů anebo inscenací svých dramat na českých jevištích, o kterých expresionistech se psalo se zvýšenou pozorností, a v neposlední řadě – kterým z českých literátů, literárních kritiků, teoretiků i překladatelů náleží ve zdomácnění německé expresionistické literatury u nás největší zásluhy.

 

Ohlasy v médiích:

Ukázka na webu iLiteratura (26. 8. 2010)