Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

LUBOŠ MERHAUT

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-020-7 (print)

ISBN 978-80-7671-021-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 475 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 550,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga, spol. s. r. o., Praha

Monografie sleduje polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století – jako svébytný žánr, jehož podstatu vyznačuje rovnomocné působení dialogu a nerozumění a který lze charakterizovat zvláště tématem (nesouhlas a střet, který je sám koneckonců předmětem), strategií (prosazení), funkcí (vítězství) a stylovou i formální vyhraněností. Jde o žánr se zvláštní pamětí, sebestředný a sebestvrzující, o žánr synkretický, působící prostřednictvím textů různorodého založení, o fenomén na pomezí diskurzivních praktik, oborů a společenských kontextů. Podobně jako se pohybuje na žánrovém pomezí, překračuje polemika pole literatury (umění) a prolíná se se sférami mimouměleckými. Je rovněž prostorem neoddělitelného prostupování a konfrontací osobního a věcného, soukromého a veřejného.