René Descartes. Metafyzika lidského dobra

Koupit v e-shopu

RICHARD ZIKA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-307-6

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 146 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 180,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

V předkládané interpretaci autor akcentuje Descartovu bytostnou tendenci po nalezení dobra lidského života, které spočívá v sebeurčování vykazujícím charakter sebezajišťování, a Heideggerem inspirovanou onto-theo-logickou povahu takového filosofování. Pozornost věnuje Descartovu ranému spisu Pravidla pro vedení ducha, jeho nejmetafyzičtějšímu spisu Meditace o první filosofii a také Rozpravě o metodě a Vášním duše. Spíše než jednotlivé práce ve své posloupnosti se zde zdůrazňují Descartova průběžná základní témata. Autor se snaží ukázat důsledky Descartovy volby metody jako správného postoje člověka coby rozumově–tělesné bytosti, tedy člověka dobré mysli, a rovněž pojmenovává „próté–filosofické“ základy této volby.