Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona

LUCIE PARGAČOVÁ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011

ISBN 978-80-7308-397-7

176 stran

Doporučená cena 210,- Kč

Koupit v e-shopu

Kniha Tropus, symbol, figura vůbec poprvé v českém prostředí podrobněji představuje osobnost a filosofii židovského pokantovského myslitele Salomona Maimona (1753–1800). Autorka v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, v nichž se zabývá filosofií jazyka, a soustřeďuje se při tom na úvahy o tropech a metafoře. Maimonovy názory pak srovnává s předními předkantovskými osvícenskými osobnostmi (Ch. Wolff, J. G. Sulzer). Další část studie je věnována proměnám Maimonových stanovisek a výkladu termínů symbol a figura, k nimž se později přesunulo těžiště jeho úvah. Oba fenomény autorka představuje na myšlenkovém pozadí dobového filosofického užití a epochy, která bezprostředně následovala a jež bývá charakterizována jako Goethezeit.

Lucie Pargačová (1980) vystudovala estetiku na FF UK, na univerzitách v Kostnici a v Klagenfurtu studovala německou filologii a literaturu. V Praze pak pokračovala doktorským studiem, které v roce 2011 završila obhajobou disertační práce Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona (Mezi Kantem a obdobím raného romantismu), jež se právě dostává do ruky čtenářům. Během studia autorka absolvovala řadu badatelských stáží, zejména v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu a na Katedře filosofie v Lipsku. V současné době pracuje jako odborná asistentka FaVU VUT v Brně. Věnuje se kritice výtvarného umění (v časopise Ateliér) a připravuje překlad Maimonovy autobiografie.