Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

MIROSLAVA DVOŘÁKOVÁ – MICHAL ŠERÁK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-694-7 (print)

ISBN 978-80-7308-695-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 169 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Publikace představuje andragogiku jako multiparadigmatickou a neustále se rozvíjející disciplínu. Její ambicí je komplexním a přesto srozumitelným způsobem systematizovat vybrané oblasti andragogické teorie i praxe vzdělávání dospělých a reflektovat historický vývoj i aktuální stav celého oboru. Jednotlivé kapitoly nabízejí mnohostranný pohled na tradiční andragogická témata se snahou o širší společenské a politické přesahy. Text zkoumá vznik a konstituování andragogiky jako samostatné a integrované vědní disciplíny v globálním i národním kontextu a předkládá informace o jejích klíčových poznatcích. Specifická pozornost je věnována i historickému vývoji edukace dospělých v českých zemích a kritické analýze aktuální situace. Reflektována je rovněž problematika konceptu celoživotního učení a jeho proměna v kontextu aktuálních trendů společenského vývoje.