Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

DANIEL BOUŠEK – MAGDALENA KŘÍŽOVÁ – PAVEL SLÁDEK (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-598-8 (print)

ISBN 978-80-7308-599-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 312 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 305,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Soubor studií, které byly připraveny k příležitosti životního jubilea hebraistky Jiřiny Šedinové, představuje v kvalitativně rozkolísaném žánru festšriftů výjimečné dílo, jež vyniká vysokou odborností a, i přes rozmanitost témat, jistou ideovou kompaktností. V naprosté většině splňují jednotlivé studie nároky na současný vědecký diskurz, jsou obeznámeny s prameny, starší i recentní sekundární  literaturou a jako celek vytvářejí relativně soudržný přehled o různých aspektech judaistického bádání a o tématech, kterým se ve své profesní kariéře částečně věnovala i sama oslavenkyně. Knihu je možno vnímat jako souhrn celé jedné badatelské školy, jež je reprezentována právě osobou Jiřiny Šedinové.

 

Dvarim meatim is the Hebrew for “A few words”. The book is a tribute to Jiřina Šedinová, a Jewish Studies scholar and associate professor of Hebrew Studies, on the occasion of her seventieth birthday. The collected volume consists of a Laudation by Professor Jaroslav Oliverius, followed by seventeen studies structured into three sections that roughly correspond to Šedinová’s three major fields of interest: Jewish cultural history, Jewish culture in dialogue and Literature and ideology. Appended is a section containing personal memories by Jiřina Šedinováʼs friends and collaborators. The complete bibliography of Jiřina Šedinová, present in this volume, lists a number of scholarly studies, educational and popular texts, as well as translations from old and contemporary Jewish literatures. However, this volume is above all a document of her significant role as an important teacher who was respected and loved by her students.