Ekonomika v souvislostech

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAN VÁVRA MILOSLAV LAPKA EVA CUDLÍNOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-571-1 (print)

ISBN 978-80-7308-635-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 170 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Řešení globálních výzev dnešního světa, ať už politických, environmentálních, nebo finančních, staví před ekonomickou vědu požadavek na uvažování v širších souvislostech. Tím máme na mysli sociální, environmentální, ale i filozofický nebo etický kontext ekonomického myšlení, včetně jeho teoretických předpokladů a praktických důsledků. Cílem knihy Ekonomika v souvislostech je tento velmi důležitý kontext načrtnout a podívat se na ekonomické jevy z mnoha pohledů. I proto jsou mezi autory knihy nejen zástupci ekonomie, ale i geografie, filozofie, sociologie, kulturologie nebo environmentalistiky. Teoretické zakotvení autorů vytváří oblouk, klenoucí se od neoklasické přes environmentální až po ekologickou ekonomii. V sedmi kapitolách jsou čtenářům představeny různorodé pohledy na problematiku životního prostředí, práce, fair trade, ekonomického růstu a nerůstu a etických souvislostí ekonomiky. Název monografie odkazuje ke čtvrtému ročníku tradiční konference Naše společná přítomnost, který se s podtitulem Ekonomický růst v souvislostech konal v roce 2014 na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věříme, že tato kniha, jež je určena širšímu publiku především z řad akademiků a studentů společenských a humanitních věd, přispěje k potřebné diskuzi o souvislostech ekonomického rozvoje a přinese čtenářům mnoho inspirativních podnětů.