Hungarobohemica Pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JIŘÍ JANUŠKA – TAMÁS BERKES (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-715-9 (print)

ISBN 978-80-7308-716-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 200 stran

Jazyk: český, maďarský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 270,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Tento svazek, věnovaný široce pojatým česko-­maďarským literárním, historickým a kulturním vztahům, vychází při příležitosti 60. narozenin vůdčí osobnosti oboru maďarština na Univerzitě Karlově Evžena Gála. Obsahuje literárněhistorické studie kromě jiného o prozaickém díle Sándora Máraiho, Pétera Esterházyho či Pétera Nádase, o českých a maďarských překladech E. A. Poea nebo o vývoji české a maďarské literatury pro děti. Samostatný oddíl se zabývá životem a dílem Petra Rákose, někdejší význačné osobnosti pražské hungaristiky. V oddíle historickém a filozofickém čtenář najde např. komparativní studii na téma českého a maďarského filozofického myšlení v 19. století či zpracování české účasti na světovém kongresu PEN klubu v roce 1932 v Budapešti. V široké tematické paletě svazku nechybí ani lingvistické studie s česko­-maďarským zaměřením nebo osobní zdravice jubilantovi.

 

A széles értelemben vett cseh-magyar irodalmi, történelmi és kulturális kapcsolatoknak szentelt kötet a Károly Egyetem magyar szakos vezető oktatója, Gál Jenő 60. születésnapja alkalmából jelenik meg. A kötet irodalomtörténeti fejezeteiben tanulmányok olvashatók egyebek között Márai Sándor, Esterházy Péter és Nádas Péter prózájáról, E. A. Poe cseh és magyar fordításairól, a cseh és magyar gyermekirodalom fejlődéséről. Külön ciklus foglalkozik a prágai magyar tanszék egykori kiemelkedő vezetője, Rákos Péter életművével. A történeti és filozófiai fejezetben található pl. a 19. századi cseh és magyar filozófiai gondolkodást összevető tanulmány, valamint a PEN Club 1932­es budapesti találkozójának cseh vonatkozásait feldolgozó írás. A kötet széles tematikai palettájáról nem hiányoznak a cseh-magyar nyelvészeti tanulmányok és a személyes köszöntő írások sem.