Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

VÁCLAV VELČOVSKÝ (ed.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-903-0 (print)

ISBN 978-80-7308-904-7 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 384 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 375,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

 

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880–1945, které byly vytvořeny Čechy i českými Němci, liberály, konzervativci i šovinisty, demokraty, nacisty i komunisty. Naší snahou bylo vytvořit co nejpestřejší mozaiku uvažování o jazyku z úst a per politiků, právníků, novinářů, umělců i lingvistů, která by provokativně ukázala kontinuitu vnímání jazyka jako fetiše, který zabránil konstruktivnímu česko-německému soužití.

Ohlasy v médiích:

Ukázka (Literarky.cz, 1. 4. 2019)

Píše Václav Petrbok (E*forum, 29. 1. 2020)