Korpusy v jazykovém vyučování II.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

KATEŘINA ŠORMOVÁ – KAREL ŠEBESTA a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-931-3 (print)

ISBN 978-80-7308-932-0 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 190 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

 

Rozšířené a doplněné vydání publikace Korpusy v jazykovém vyučování. Je určena učitelům, studentům učitelství i dalším zájemcům o vyučování jazyka. V první části se čtenář seznámí s teoriemi osvojování jazyka a jazykovým výzkumem, jsou mu představeny nejznámější a největší korpusy angličtiny, češtiny a výběrově i dalších jazyků s důrazem na korpusy akviziční, zejména na projekt AKCES. Pozornost je zaměřena také na typy korpusů a jejich parametry, tedy velikost, vyváženost, autentičnost, strukturní a poziční atributy. V druhé části publikace je představena práce s korpusy Českého národního korpusu, vyhledávání pomocí rozhraní KonText a pomocí aplikací SyD, Morfi o, KWords, Treq a ukázka zapojení frekvenční analýzy do jazykového vyučování. Poslední část publikace tvoří pracovní listy věnované využití korpusových dat v jazykovém vyučování. Součástí pracovních listů je i podrobný popis metodického postupu a řešení zadaných cvičení.