Stručná mluvnice praindoevropštiny

Rozebráno

JAN BIČOVSKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-418-9 (print)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 186 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Stručná mluvnice praindoevropštiny shrnuje současný stav poznání rekonstruovaného prajazyka indoevropské jazykové rodiny a jeho vývoj do dceřiných jazyků (se zřetelem k češtině a slovanským jazykům a dále klasickým jazykům: latině, řečtině a sanskrtu a k moderním germánským jazykům – angličtině a němčině.) Součástí je výklad o laryngální teorii, kentum-satemové izoglose, hláskových zákonech, ablautu, derivaci, nominálních a verbálních kmenech a jejich funkci, systému času a aspektu a syntaxi prajazyka, a to i s četnými odkazy k češtině. K mluvnici je přičleněn etymologický slovníček praindoevropských kořenů v češtině s více jak sedmi sty hesly a vybraná, vesměs zahraniční literatura.

 

Ohlasy v médiích:

Dobrodružství s praindoevropštinou (Tvar 15/2013)

Book Review (Kratylos 58/2013)

Recenze (Linguistica Brunensia 2013)