Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

VENDULA V. HINGAROVÁ – ELLEN MARIE JENSEN (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-723-4 (print)

ISBN 978-80-7308-724-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 175 stran

Jazyk: anglický (resumé česky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Publikace je výstupem výzkumného projektu „Transatlantická migrace – česká a norská perspektiva“, vedeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Universitě v Tromso v Norsku, jehož cílem bylo zahájit diskuzi o fenoménu integrace „malých“ národů v Novém světě a reflexi problematiky amerického vystěhovalectví v národních literaturách. V devíti kapitolách představuje vybraná témata z dějin vystěhovalectví do Severní a Jižní Ameriky, kam v 19. a 20. století směřoval výrazný migrační proud jak z českých zemí, tak ze Skandinávie. Kniha je rozdělena do dvou tematických oddílů, první se věnuje problematice vystěhovalectví z historické a jazykové perspektivy, druhý se pak zabývá pohledem literárním.