V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969 – 1989

Koupit v e-eshopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ a JAN PELIKÁN

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-039-9 (print)

ISBN 978-80-7671-040-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 330 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 285,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga, spol. s. r. o., Praha

Kniha se zabývá vztahy Československa a Jugoslávie v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy v nich vládnoucí socialistické režimy vstoupily do období tzv. pozdního socialismu. Kromě politické roviny kniha sleduje, jak se kontakty mezi oběma socialistickými federacemi odvíjely v širší společenské a kulturní perspektivě. Věnuje se tak fenoménům jako jsou cestování, turismus, pracovní migrace a kulturní výměna. Prostřednictvím analýzy mnohovrstevných vztahů autoři zkoumají vzájemnou reflexi na úrovni vládnoucích elit i širších společenských struktur. Docházejí k závěru, že pro oba socialistické režimy, československý reálný socialismus i jugoslávský samosprávný socialismus, bylo vzájemné srovnávání, vymezování a poměřování vlastních výkonů důležitým nástrojem při formování a znovupotvrzování jejich identity.