Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

BEDŘICH FRÍDA – JAROSLAV VRCHLICKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-697-8 (print)

ISBN 978-80-7308-698-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 271 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě.

 

Ohlasy v médiích: 

Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém (FF UK, 3. 5. 2017)

Vrchlický, jak ho viděl bratr (Týden.cz, 3. 3. 2017)

První „bratrská“ vzpomínka Bedřicha Frídy popisuje, jak jej Jaroslav Vrchlický shodil ze stoličky na zem (Český rozhlas – Vltava, 1. 2. 2017)