Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

BEDŘICH FRÍDA – JAROSLAV VRCHLICKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-697-8 (print)

ISBN 978-80-7308-698-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 271 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě.

 

Ohlasy v médiích:

Vrchlický, jak ho viděl bratr (Týden.cz, 3. 3. 2017)

První „bratrská“ vzpomínka Bedřicha Frídy popisuje, jak jej Jaroslav Vrchlický shodil ze stoličky na zem (Český rozhlas – Vltava, 1. 2. 2017)