Medium EN

Medieval literature in highquality translations

Editor in chief: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Forthcoming:

  • Gesta Chuonradi
    translation Eva Vláčilová
  • Staroseverská rytířská literatura II
    translation Markéta Ivánková