Awards

 • 2023 – Magnesia Litera
  Karel Teige: Deníky 1912-1925 (nomination)
 • 2023 – The Most Beautiful Books of the Year
  École de Paris a čeští meziváleční umělci v Paříži (nomination)
 • 2022 – Book of the Year – Deník N
  Karel Teige: Deníky 1912-1925 (2nd place)
 • 2022 – Book of the Year – Lidové noviny
  Karel Teige: Deníky 1912-1925 (4th place)
 • 2022 – Rudolf Medek Prize
  Jan Adamec: Od Principa k Trumpovi. Texty k historickým výročím 2002–2018
 • 2022 – Miroslav Ivanov Prize
  Jan Adamec: Od Principa k Trumpovi. Texty k historickým výročím 2002–2018
 • 2022 – High quality monographs of Charles University
  Jan Kysela – Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th–1st centuries BC
  Lucie Korecká: Věk Sturlungů. Ságy o Islandu třináctého století
 • 2022 – Jan Palach Prize
  Lukáš Veverka: Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějiny kulturních domů
 • 2021 – Prize for the best textbook of Charles University
  Islámská čítanka
 • 2019 – High quality monographs of Charles Üniversity
  Jan Bičovský: Praindoevropština I a II
 • 2017 –  F. X. Šalda Prize
  Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery
 • 2017 –  F. X. Šalda Prize – nomination
  Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945
 • 2017 – Jan Palach Prize
 • Jiří Hubáček: Vedle sebe šli jsme dálnou poutí…
 • 2015 – High quality monographs of Charles University
  Jan Koura, Zápas o východní středomoří
 • 2014 – Honorable mention and 3rd place – Dictionnary of the Year
  Lubomír Novák, Jaghnóbsko-český slovník
 • 2013 – High quality monographs of Charles University
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2013 – Dictionnary of the Year
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2011 – Josef Hlávka Prize
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2011 – Prize of the Rector of the Charles University
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • Dana Kasperová, Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín
 • 2011 – Magnesia Litera – nomination
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2010 – Prize of the Minister of education, youth and sports of the Czech Republic
  Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců