Ocenění

 • 2019 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Jan Bičovský: Praindoevropština I a II (4. – 6. místo)
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy
  Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy – nominace
  Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945
 • 2015 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Jan Koura, Zápas o východní středomoří
 • 2014 – Čestné uznání a 3. místo v soutěži Slovník roku
  Lubomír Novák, Jaghnóbsko-český slovník
 • 2013 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2013 – Slovník roku
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2011 – Cena Josefa Hlávky
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2011 – Cena rektora UK
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • Dana Kasperová, Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín
 • 2011 – Magnesia Litera – nominace
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2010 – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců