100 FRANTIŠEK / JORGE LISTOPAD

Karolina Válová a kolektiv

 

100 František / Jorge Listopad (Sto let od narození básníka, spisovatele a divadelního režiséra Františka Listopada / Cem anos desde o nascimento do poeta, escritor e realizador de teatro Jorge Listopad) je česko‑portugalskou kolektivní monografií vydanou u příležitosti stého výročí narození Františka Listopada. Básník, spisovatel, novinář, pedagog, divadelní a filmový režisér se narodil v Praze jako Jiří Synek. Za války se skrýval a působil v odboji, změnil si jméno na František Listopad. Po událostech února 1948 emigroval do Francie, po dalších deseti letech do Portugalska, kde pod jménem Jorge Listopad zůstal až do konce života. Po Sametové revoluci se ovšem často vracel do České republiky a snažil se působit jako spojovací článek obou kultur a obou jazyků. Jednotlivé články se věnují různým aspektům Listopadovy tvorby divadelní, básnické, esejistické, stejně jako jeho pohnutému životu.