Book Exchange Offer

1. BOOKS IN ENGLISH AND OTHER FOREIGN LANGUAGES
2. BOOKS IN CZECH
3. FA PRESS JOURNALS
4. OTHER JOURNALS

 

1. BOOKS IN ENGLISH AND OTHER FOREIGN LANGUAGES
Title Edition Series Year ISBN Author Subject
A Centenary of  English Studies at Charles University: From Mathesius to Present-day  Linguistics 2013 978-80-7308-449-3 Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds.) Linguistics, Literature
A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and the changing faces of art 1908-1958 Opera Facultatis philosophicae 2011 978-80-7308-374-8 (FF UK), 978-80-87258-77-4 (TOGGA) Petr. A. Bílek, Josef Vojvodík, Jan Wiendl (eds.) Literature, Art, Aesthetics
Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries Varia 2013 978-80-7308-504-9 Renata Kociánová et al. Education
Apolinaire a livre ouvert. Actes du colloque international tenu a Prague du 8 au 12 mai 2002 2004 80-7308-065-6 Literature
Arkheologicheskoye issledovaniye Dzhandavlattepa i Sherabadskogo rayona. 10 let Cheshsko-Uzbekskoy arkheologicheskoy ekspeditsii 2013 978-80-7308-401-1 Kazim Abdullaev, Ladislav Stančo, Ališer Šajdullaev, Petra Tušlová Archaeology, Central Asia
Art Without Borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550) 2015 978-80-7308-594-0 Aleš Mudra, Michaela Ottová (eds.) Art, Architecture
Beiträge zur bilingualen Lexikographie 2009 978-80-7308-217-8 Vachková, Marie (ed.) Linguistics
Consequence, Inference, Structure 2008 978-80-7308-261-1 Marta Bílková (ed.) Logics
Current Challenges of Central Europe: Society and Environment Varia 2014 978-80-7308-551-3 Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová (eds.) Sociology, Environmental Studies
Dusk and Dawn. Literature Between Two Centuries 2017 978-80-7308-704-3 Eva Voldřichová Beránková, Šárka Grauová (eds.) Literature
English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported view Trivium 2014 978-80-7308-509-4 Markéta Malá Linguistics
Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de ‘epei’ en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et paradigmatique AUC Philologica Monographia 163 2011 978-80-246-1938-5, 0567-8277 Dagmar Muchnová Linguistics
La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro Varia 2013 978-80-7308-448-6 Juan A. Sánchez, Jaroslava Marešová (eds.) Literature
Paths Toward Modernity Studia Orientalia Pragensia XXVI 2008 978-80-246-1519-6 Olga Lomová (ed.) Sinology
Sekundarne gatunki mowy w reklamie 2010 978-80-7308-326-7 Renata Dybalska Linguistics, Communication
Tackling the Complexity in Speech Opera Facultatis philosophicae 2015 978-80-7308-558-2 Oliver Niebuhr, Radek Skarnitzl (eds) Linguistics
Tis to Create & in Creating Live. Essays in Honour of Martin Procházka 2013 978-80-7308-445-5 Ondřej Pilný, Mirka Horová (eds.) Literature
Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju Varia 2012 978-80-7308-411-0 Marija Vlašic Linguistics
Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century Opera Facultatis philosophicae 2008 978-80-7308-211-5 (FF UK), 978-80-903589-2-8 (TOGGA) Jana Králová, Zuzana Jettmarová et al. Linguistics
Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language Varia 2017 978-80-7308-723-4 Vendula V. Hingarová, Ellen Marie Jensen (eds.) Culture, Migration
Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archaeological Exploration in Egypt 2008 978-80-7308-206-2 (FF UK) Miroslav Verner, Hana Benešovská Archaeology, Egyptology
Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten 2004 80-86493-10-5 (Publishing house Aleš Skřivan ml.), 3-3805-0853-0 (Berliner Wissenschafts-Verlag) Eduard Kubů, H. Schultz Economy History

 

2. BOOKS IN CZECH
Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926 Fontes 2011 978-80-7308-365-6 Jaromír Soukup History
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení 2013 978-80-7308-513-1 (FF UK); 978-80-7476-057-0 (Togga) Marek Junek (ed.) History
Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848-1948 Fontes 2014 978-80-7308-470-7 Borut Klabjan History
De lingua Latina V-VII Trivium 2015 978-80-7308-640-4 Marcus Terentius Varro Linguistics, Latin
Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou Varia 2016 978-80-7308-598-8 Daniel Boušek, Magdalena Křížová, Pavel Sládek (eds.) Literature, Jews
Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910-1930) Mnemosyne 2010 978-80-7308-305-2 Eva Jelínková Literature
Ekonomické myšlení v Japonsku Fontes 2010 978-80-7308-309-0 Jan Sýkora History, Economy
Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989 2014 978-80-7308-511-7 Petr Hlaváček History, European Identity
Fonetická identifikace mluvčího Varia 2014 978-80-7308-548-3 Radek Skarnitzl (ed.) Linguistics
Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika. Edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823 Varia 2016 978-80-7308-679-4 Tereza Daňková (ed.) History, Ethnology
Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století Mnemosyne 2014 978-80-7308-505-6 Jan Wiendl Literature
Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Francoise Rastiera Mnemosyne 2015 978-80-7308-578-0 Tomáš Koblížek Literary Theory
Kapitoly z britských a amerických dějin Fontes 2015 978-80-7308-574-2 Stanislav Tumis, Jan Koura, Jaromír Soukup (eds.) History
Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi Trivium 2014 978-80-7308-514-8 Daniel Vojtěch (ed.) Literature
Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krasné literatury, hudby a umění Mnemosyne 2013 978-80-7308-450-9 Eva Forstová Literature
Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku Humanitas 2013 978-80-7308-484-4 Sandra Kreisslová Ethnology, History
Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií Trivium 2015 978-80-7308-570-4 Mirjam Fried Linguistics
Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR 2013 978-80-7308-480-6 Michal Stehlík, Gerald M. Sprengnagel (eds.) History
Máchovské interpretace Mnemosyne 2011 978-80-7308-331-1 Michal Charypar Literature
Město a hry. Příběh londýnských olympiád Opera Facultatis philosophicae 2012 978-80-7308-396-0 Martin Kovář History, Sport
Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými. Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století Trivium 2015 978-80-7308-547-6 Marie Škarpová Musicology, History
Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910 Mnemosyne 2014 978-80-7308-492-9 Nicholas Sawicki Art, Aesthetics
Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960) Fontes 2015 978-80-7308-540-7 Daniel Srch History
Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře Mnemosyne 2012 978-80-7308-394-6 Petr Mareš Literature, Linguistics
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval Mnemosyne 2014 978-80-7308-495-0 Eva Blinková Pelánová Literature
Nešťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 2015 978-80-7308-581-0 Petr Hlaváček, Mychajlo Fesenko History
Novými cestami. Kosovo v letech 1958-1969 Varia 2014 978-80-7308-508-7 Jan Pelikán History
Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964) Fontes 2014 978-80-7308-496-7 Michal Ulvr History
Pod cizím nebem bloudili jsme spolu 2009 978-80-7308-273-4 Petr Šrámek a kol. Poets, Interviews
Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922-1929 Fontes 2011 978-80-7308-340-3 Ondřej Houska History
Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě Varia 2015 978-80-7308-582-7 Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.) History, Politics
Prozodické spisy raného obrození Varia 2015 978-80-7308-552-0 Petra Hesová, Robert Kolár, Jakub Říha (eds.) Literature
Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga Fontes 2011 978-80-7308-367-0 Jan Hálek History
René Descartes. Metafyzika lidského dobra Trivium 2010 978-80-7308-307-6 Richard Zika Philosophy
Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století 2015 978-80-7308-563-6 Kateřina Smyčková, Šárka Hálečková (eds.) Musicology
S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka Mnemosyne 2013 978-80-7308-454-7 Michal Kosák Literature
Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 Humanitas 2009 978-80-7308-281-9 Ondřej Hubáček, Lenka Opletalová, Martin Matějů
Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii Varia 2014 978-80-7308-515-5 David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Asian Studies
Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona Trivium 2011 978-80-7308-397-7 Lucie Pargačová Philosophy, Linguistics
Umění a řemeslo Střední Asie. Textil a Šperk 2014 978-80-7308-491-2 Tereza Hejzlarová Ethnology,Art, Central Asia
Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin Varia 2014 978-80-7308-519-3 Martina Poliaková, Jakub Raška, Václav Smyčka (eds.) History, Literature
Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové Varia 2016 978-80-7308-681-7 Petr A. Bílek, Martin Procházka, Jan Wiendl (eds.) Literature, Theory
Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu Humanitas 2013 978-80-7308-493-6 Martin Kopecký Education, Politics
Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953 Fontes 2013 978-80-7308-468-4 Jan Koura History
Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci Fontes 2015 978-80-7308-561-2 Daniel Baránek History, Religion

 

3. FACULTY OF ARTS JOURNALS
see Catalogue of Journals 2019

 

4. OTHER JOURNALS
AUC Philologica 2-3 issues/year ISSN 0567-8269 Linguistics, Literature
AUC Philosophica et Historica 2-3 issues/year ISSN 0567-8293 History, Sociology, Aesthetics, Logics
Ibero-americana Pragensia 2 issues/year ISSN 1210-6690 Ibero-American Studies
Ibero-americana Pragensia – Supplementum monographs series Ibero-American Studies
Litteraria Pragensia 2 issues/year ISSN 0862-8424 Literature, Anglophone Literatures and Cultures
Praehistorica 2 issues/year ISSN 0231-5432 Archaeology
Psychologie pro praxi 2 issues/year ISSN 1803-8670 Psychology