Abusir XXVII. The mastaba of Werkaure. Volume II: Tombs AC 26 and AC 32, post-Old Kingdom strata

Jaromír Krejčí – Petra Brukner Havelková – Marie Peterková Hlouchová et al.

Druhý díl monografie o výsledcích archeologického výzkumu Verkaureovy mastaby (AC 26; datované do 2. poloviny 5. dynastie) a jejího okolí v centrálním Abúsíru se věnuje kontextům datovaným do Prvního přechodného období, Střední říše, Nové říše a 1. tisíciletí př. Kr. Těžištěm práce jsou analýzy týkající se sekundárního pohřebiště, jež se v prostoru hrobky AC 26 a sousedních hrobek AC 32 rozvíjelo během Třetího přechodného období a Pozdní doby. Během archeologického výzkumu bylo objeveno velké množství nálezů a ekofaktů, které tato multioborová publikace o osmi kapitolách komplexním způsobem zpracovává. Text se zabývá rozborem příslušných nálezových situací, které byly často rozsáhle poškozeny pozdějšími zásahy, a vývojem prostoru mastaby a jejího okolí během zmíněného období. Dále jsou analyzovány objevené části materiální kultury, pohřební výbava zesnulých, dřevěné rakve, keramika, textilní nálezy a jejich fragmenty. Poměrně rozsáhlou část monografie tvoří antropologická analýza kosterních pozůstatků, jejichž velké množství bylo v hrobkách AC 26, AC 32 a jejich okolí objeveno. Důležitou součástí monografie jsou i analýzy odebraných vzorků využívající palynologické, botanické, zoologické, xylotomické a entomologické metody. Publikace v poslední kapitole přináší závěry týkající se nejen vývoje prostoru Verkaureovy hrobky po skončení Staré říše, ale také jejího okolí v centrální části abúsírské nekropole. Text monografie doplňuje bohatá kresebná a fotografická dokumentace.

Koupit v e-shopu