Opera

Reprezentační ediční řada Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vznikla v roce 2006 a navazuje na tradici ediční reprezentace fakulty z doby před rokem 1939. Záměrem tohoto vydavatelského projektu je podat svědectví o badatelské práci fakulty jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Proto se předpokládá podíl svazků tištěných v cizích jazycích.

Do programu jsou zařazovány výhradně monografické práce a jsou vybírány tak, aby oslovovaly co nejširší publikum při zachování vysoké vědecké úrovně publikovaných titulů.

Řídí doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady, kterou realizuje nakladatelství Togga, navrhla Jana Vahalíková.

 

Vydané svazky:

2020

Vol. XIX. Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

2018

Vol. XVIII. Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek

2016

Vol. XVII. Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

Vol. XVI. Komunikace v textu a s textem

Vol. XV. Kinematografie a stát v českých zemích 18951945

2015

Vol. XIV. Tackling the Complexity in Speech

2012

Vol. XIII. Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Vol. XII. Město a hry. Příběh londýnských olympiád

2011

Vol. XI. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and the changing faces of art 1908–1958

Vol. X. Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

Vol. IX. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910–1958

2010

Vol. VIII. Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

2008

Vol. VII. Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century

Vol. VI. Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

Vol. V. Jugoslávie a pražské jaro

2007

Vol. IV. Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století

Vol. III. Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

2006

Vol. II. Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

Vol. I. Inspirations Françaises: Recueil d’interventions portant sur l’historie del art