Opera

Reprezentační ediční řada Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vznikla v roce 2006 a navazuje na tradici ediční reprezentace fakulty z doby před rokem 1939. Záměrem tohoto vydavatelského projektu je podat svědectví o badatelské práci fakulty jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Proto se předpokládá podíl svazků tištěných v cizích jazycích.

Do programu jsou zařazovány výhradně monografické práce a jsou vybírány tak, aby oslovovaly co nejširší publikum při zachování vysoké vědecké úrovně publikovaných titulů.

Řídí doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady, kterou realizuje nakladatelství Togga, navrhla Jana Vahalíková.

  

Vydané svazky:

2021

Cesty polemiky. Význam proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století

2020

Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

2018

Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek

2016

Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

Komunikace v textu a s textem

Kinematografie a stát v českých zemích 18951945

2015

Tackling the Complexity in Speech

2012

Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Město a hry. Příběh londýnských olympiád

2011

A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and the changing faces of art 1908–1958

Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910–1958

2010

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

2008

Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

Jugoslávie a pražské jaro

2007

Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století

Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

2006

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

Inspirations Françaises: Recueil d’interventions portant sur l’historie del art