Mnemosyne

Ediční řada věnovaná pracím z oborů uměnovědných

Řídí doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta.

 

Vydané svazky:

2024

Ladislav Klíma v české kultuře

2023

Krajiny jazyka. Kolegové a žáci prof. Martinovi Hilskému k 80. narozeninám

Podkoní, žák a smrt. Rozpory a vícehlasy v české poezii 15. století

A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické

2022

Multimedialita kaligrafických inspirací ve světovém kontextu a českém umění po roce 1948

Literatura bez úvazků? Mýtus nového začátku v politickém čtení devadesátých let

2021

Polynesian Literature in English. Herritage and Innovation

Stávám se řečí. Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity

České novobarokní sochařství

2020

Opus magnum Miloslava Kabeláče pro lidské hlasy. Proměny, opus 57

Obrazy života v české literatuře

2019

Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie

Podoby skazu. K jedné linii moderní prozaické tvorby

Dějiny současné české poezie

2018

Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R

Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu

2017

Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu

2016

Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?

Otevřená hra. Studie z let 2001–2015

Literární pondělí. Texty z Lidových novin 1936–1938

2015

Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Francoise Rastiera

2014

Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910

2013

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

2012

Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře

2011

Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918

Máchovské interpretace

2010

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930)

2009

Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989). Vzpomínky

Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky