Mezinárodní výměna publikací

 

FF UK si pravidelně vyměňuje publikace s téměř 200 institucemi v cca 30 státech světa, přičemž výměně tradičně dominují odborná periodika. V naší nabídce jsou zejména časopisy Vydavatelství FF UK a AUC Nakladatelství Karolinum a výběr z monografií.

Nejčastějšími zahraničními partnery FF UK jsou univerzity, ústavy akademií věd, další výzkumné ústavy, muzea a různé vědecké společnosti. Další tituly posílají fakultě ústřední orgány, knihovny nebo archivy. Takřka ve všech případech je výměnný partner zároveň vydavatelem časopisu.

Nabídka časopisů

Nabídka knih

 

Kontakt:

Matěj Metelec, 00 420 221 619 298; matej.metelec@ff.cuni.cz