Mimo řady

Vydané svazky:

2023

Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna

The Yurta-Stroyno Archaeological Project. The Pottery Studies

Ozvěny antiky v srdci Evropy

Na hranicích podobnosti. Česká poezie po roce 1945 v komparativní perspektivě

Jiří Němec. Bibliografie 1953–2022

Podivné historiky ze staré Koreje

2022

Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii

2 + 2 = 5. Světy antiutopické a dystopické literatury

The Yurta-Stroyno Archeological Project

Karel Teige. Deníky 1912‒1925

Buď také písařem. Studie věnované památce Břetislava Vachaly

École de Paris a čeští umělci v meziválečné Paříži

Globalization and the Limits of Imperialism. Ancient Egypt, Syria, and The Amarna Diplomacy

Setkávání kultur. Identity, ideologie, jazyky

2021

Česká a slovenská periodika v Argentině

Cesta bílým terorem

Stvořené pro věčnost (2. vydání)

Continuity, Discontinuity and Change. Case studies from the New Kingdom to the Ptolemaic and Roman Era

Sluneční králové / Kings of the Sun

Zmizelé horizonty. Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu 1959–1989

The Pyramid Fields of Ancient Egypt: The Satellite Atlas

2020

Ex oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920)

„Horo Bílá – horo kletá!“. Povídky z bělohorské doby

Růže je rosa è rose est růže

Studie z komparatistiky a čínské literatury

Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty

Things and Thoughts

2019

Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948

Klasické korejské písemnictví v proměnách doby

Život na Měsíci. Fantastický obraz

Střední Evropa Rudolfa Chmela

Tanec mezi hroby. Antologie moderní čínské povídky

In Search of a Shared Expression. Karel Čapek’s Travel Writing And Imaginative Geography of Europe

2018

Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

Zrcadla a masky. Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center

Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu

Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře

Fanfikce. Ženská literatura nového věku

Afekt, výraz, performance. Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla

Egon Hostovský a jeho radosti života

2017

Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky

Dotazník vývoje komunikace II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 a 30 měsíců

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Hrdinové v básních. Eseje o poezii

Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy

Cesta do neznáma. Život v kapitalistickém ráji

Italská literatura v Čechách a na Slovensku. Bibliografie italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny vydaných od počátku knihtisku do současnosti a přeložených netištěných divadelních her a operních libret inscenovaných od 18. století

Dusk and Dawn. Literature Between Two Centuries

„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury

2016

Lidský život a každodennost v jazyce / literatuře

Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku

Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

2015

Básně a místa. Eseje o poezii

(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století

Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept

2014

Literární studie a stati II

Literární studie a stati I

Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

2013

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

Služebníci vědy

A Centenary of English Studies at Charles University: From Mathesius to Present-day Linguistics

Arkheologicheskoye issledovaniye Dzhandavlattepa i Sherabadskogo rayona

O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace

Podoby Koreje

2012

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček

Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace

Cesty filozofie a práva 1882–2012

Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení

Tělo, smysly, emoce v jazyce / v literatuře

Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii

Na co si ještě vzpomenu

Středomoří v dějinách

2011

(In)tolerance v evropských dějinách 

Egypt v době stavitelů pyramid

Srdečné pozdravy ze země na Nilu

Moudrost svitků boha Thovta

2010

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců

Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy

Tato fakulta bude rudá!

2009

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

Jan Palach ’69

Korunovační řád českých králů

Františkánství v kontaktech s jiným a cizím