Ostatní publikace v distribuci

V naší distribuci seženete publikace, jejichž vydavatelem nebo spoluvydavatelem je Filozofická fakulta UK.

K nejvýznamnějším edicím patří:

  • ed. řada Abusir (Český egyptologický ústav),

V řadě Abusir jsou zveřejňovány podrobné a aktuální informace o výsledcích archeologických výzkumů Českého egyptologického ústavu, pracoviště FF UK, na staroegyptském pohřebišti u Abúsíru, které bylo významnou součástí rozsáhlé nekropole dávné Memfidy. Bohatě ilustrované svazky zahrnují tři hlavní oblasti, a to pyramidové pohřebiště 5. dynastie ve středním Abúsíru, hřbitov vysokých hodnostářů a kněží Staré říše v jižním Abúsíru a skupinu velkých šachtových hrobek Pozdní doby (26. a 27. dynastie), ležící mezi těmito dvěma oblastmi. Tato řada podává nejen závěrečné zprávy o archeologických výzkumech, ale jednotlivé svazky se týkají i vybraných skupin nálezů, jako jsou sochy nebo papyrusové archivy, a také specifických ikonografických aspektů zdejších hrobek a chrámů. Nálezy jsou publikovány v širším kontextu memfiské nekropole a dalších významných archeologických lokalit uvedené doby.

  • ed. řada Pistiros (Ústav pro klasickou archeologii)

Emporion Pistiros, starověké řecké město v dnešním Bulharsku, založené po dohodě s thráckým vládcem ve třetí čtvrtině 5. století př. Kr., zničil v roce 379 př. Kr. vpád Keltů. Na pozvání bulharské strany je lokalita již 22 let zkoumána expedicí Ústavu pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s bulharskými a britskými badateli. Výsledky výzkumů byly publikovány již v šesti svazcích monografií UK i v četných dalších studiích a konferenčních sbornících.

Aktuálně dostupné tituly skladem najdete v našem e-shopu, kde leze vyhledávat také podle oborů.

 

Časopisy AUC vycházejí péčí univerzitního nakladatelství Karolinum na jednotlivých fakultách UK a pokrývají širokou škálu zde pěstovaných oborů. Tradice některých z nich sahá až do 19. století, na druhé straně vznikají i časopisy nové, reagující na aktuální potřeby univerzity. Nakladatelství Karolinum se v rámci přípravy AUC k vydání zajišťuje především redakční zpracování (textové i grafické) a tisk, přičemž obojímu je věnována nadstandardní péče. AUC jsou důležitým zdrojem informací o současném stavu vědeckého bádání ve většině oborů UK. Jednotlivé řady mají různou periodicitu a mají buď formu sborníku příspěvků či monografických studií. Důraz je vždy kladen na původní práce a nezávislé recenzní řízení. Články vycházejí ve světových jazycích či obsahují cizojazyčné abstrakty. Díky rozsáhlé meziknihovní výměně jsou AUC důležitým pojítkem se světovou akademickou obcí. AUC na stránkách nakladatelství Karolinum