Jak publikovat?

Jak publikovat ve fakultním vydavatelství:

– Nejprve se seznamte s jednotlivými edičními řadami a jejich odborným zaměřením: ediční řadyKatalog 2020/2021

– V případě edičních řad OFP, Fontes, Humanitas, Medium, Mnemosyne, Trivium kontaktujte příslušného garanta řady, který určuje profil konkrétní řady: ediční komise a garanti

– V případě ediční řady Varia a dalších publikací kontaktujte vedoucího vydavatelství

 

Jak publikovat článek ve fakultním OA časopise:

– Kontaktujte redakci příslušného časopisu. Kontakty najdete buď na webech jednotlivých časopisů nebo v katalogu Journals 2021/2022

 

Jak publikovat v univerzitním Nakladatelství Karolinum:

 – Na začátku zimního semestru pošlete prostřednictvím podatelny do Vydavatelství FF UK vyplněný a signovaný Návrh do edičního plánu vědeckých publikací UK na následující kalendářní rok. Po projednání Ediční komisí FF UK budou návrhy postoupeny Ediční radě UK k rozhodnutí o zařazení publikace do edičního plánu Nakladatelství Karolinum.

– V případě potřeby kontaktujte redaktorku pověřenou agendou AUC, případně přímo Nakladatelství Karolinum

 

Příprava rukopisu k vydání ve fakultním vydavatelství:

– Seznamte se s Pokyny pro autory a redaktory

– Obecné informace najdete v Zásadách ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných FF UK

– V souladu s Edičním řádem UK jsou všechny publikace vydávané Vydavatelstvím FF UK recenzovány. U vědeckých monografií požadujeme dva recenzní posudky, přičemž jeden z recenzentů nesmí působit na UK.

 

Jak požádat o přidělení ISBN:

– ISBN přiděluje vedoucí vydavatelství na základě řádně vyplněné a signované žádosti (razítko + podpis) o přidělení ISBN (ke stažení na intranetu) a po předložení kopií posudků, tištěné, případně el. verze obálky, tiráže a copyrightu publikace.

 

Chcete si koupit knihu nebo časopis?

– Veškerou produkci najdete na našem e-shopu