Humanitas

Ediční řada věnovaná pracím z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání

Řídí Zora Hesová, M.A., Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta.

 

Vydané svazky:

2022

Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010

2021

Centra European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism

Zapomenuté děti. Vzdělávání dětí uprchlíků se zaměřením na situaci v Řecku v době migrační krize

2020

Od Principa k Trumpovi. Texty k historickým výročím 2002–2018

2019

Úvod do teorie jazykové správnosti

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ

2018

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře

2016

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

2014

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

2013

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku

2012

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

2010

Émile Durkheim, sociolog a pedagog

Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

2009

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008